Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Skogen, ensemble serac, Örjan Högberg och Jenny Lola Bonk

Dunder och brak! Rönnells hälsar hösten välkommen med ett våldsamt varierat musikaliskt program präglat av lika delar intensiv koncentration, uppmärksam stillhet och medryckande känslighet. Vi bjuder på samtida kammarmusik med Ensemble Serac, existentiell och samhällskritisk electronica med Örjan Högberg och Jenny Lola Bonk samt ny musik i gränslandet mellan samtida kammar- och improvisationsmusik med ensemblen Skogen.
Varmt välkomna!

Entré: 100:-.
Insläpp kl 18.30, konsert kl 19.00.

ensemble serac är ett Stockholmsbaserat musikkollektiv som strävar efter att upptäcka och framföra nutida och nyskriven musik. Under kvällen kommer man att framföra John Cages moderna klassiker String Quartet in Four Parts samt den österrikiske tonsättaren Klaus Langs stråktrio Weisse Äpfel.

Paula Hedvall: violin
Tomas Ebrelius: violin
Andreas Westerdahl: viola
Adrian Kaufeldt: cello

John Cage (1912-92)

String Quartet in Four Parts (1950)

1. Quietly Flowing Along – Summer
2. Slowly Rocking – Autumn
3. Nearly Stationary – Winter
4. Quodlibet – Spring

John Cage komponerade sin stråkvartett mellan åren 1949-1950 i Paris och New York. Det är ett verk präglat av en sofistikerad enkelhet och ett steg mot det som Cage kallade för ”abandonment of self-expression”. Cage ville komponera musik för att ”sober and quiet the mind, thus rendering it susceptible to divine influences”. Satserna är uppkallade efter årstiderna som i indisk tradition står för skapelse, bevarande, förstörelse och vilotillstånd. I stråkkvartetten använder sig Cage av ”gamuts” vilket är en tonföljd eller ett ackord som skapas oberoende för varje stämma och kombineras fritt. Stycket ska spelas helt utan vibrato.

Klaus Lang (1971-)

Weisse Äpfel (2009)

Klaus Langs stråktrio från 2009 tillåter tystnad och ljud, harmoni och dissonans, knaster, klanger och toner att flyta in och ut ur varandra, kontraster blandas till ett för att sedan gå åt varsitt håll. I en tid där allt går fort och där verkligheten ter sig allt flyktigare skriver Klaus musik som är lite av en motreaktion till allt detta. Han skapar genom sin musik en minimalistisk, stilla och otroligt vacker klangvärld.

Örjan Högberg och Jenny Lola Bonk

Musiken är att betrakta som electronica. Poesin existentiell. Samhällskritisk. Framförs med elektrisk violin/viola samt backtracks.

Örjan Högberg : violin, viola, backtracks
Jenny Lola Bonk: sång, spoken word

Skogen

Skogen är en ensemble som verkar i ett gränsområde mellan samtida kammar- ochimprovisationsmusik. Den musik som uppstår ur förhållandet mellan komposition och improvisation, mellan individuella och kollektiva arbetsprocesser, är en djupt poetisk tonkonst som på ett lika diskret som till synes paradoxalt vis förenar enhet med mångfald, ordning med kaos och historia med samtid. Skogens musik har väckt internationell genklang, och deras senaste skivor, samtliga utgivna av det brittiska skivbolaget Another Timbre, har vid ett flertal tillfällen figurerat på välrenommerade musiktidskrifters årsbästalistor. Kvällen till ära gästas ensemblen av tre musiker ur Ensemble Serac vid framförandet av Magnus Granbergs nyskrivna stycke Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide.

http://magnusgranberg.com/skogen.html

Anna Lindal: violin
Paula Hedvall: violin
Andreas Westerdahl: viola
Adrian Kaufeldt: cello
Magnus Granberg: preparerat piano
Erik Carlsson: slagverk
Henrik Olsson: slagverk, elektronik
Petter Wästberg: elektronik

september 14 2017

Info

Datum 2017-09-14
Tid 18:30 - 22:00
Hemsida Hemsida

Arrangör

Rönnells vänner
Hemsida Arrangörens hemsida